banner_web_v2_994x285

DOPROVODNÁ VÝSTAVA VE VČG

Miroslav Baše / Lékař (1936)KŘEHKÉ SNY MODERNITY

ČSR A PARDUBICE V ZRCADLE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 1918–1938Termín výstavy: 17. října 2018 – 10. března 2019

Místo konání: Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3


„Výstavní projekt věnovaný stému výročí vzniku první Československé republiky mapuje prostřednictvím výtvarného umění období let 1918-1938. Ohniskem zájmu jsou tehdejší celostátně aktuální témata hledání a vytváření identity nového státu, nástup meziválečných avantgard a jejich vzdálený ohlas v regionu, ale i kontrast vyspělé modernistické měšťanské společnosti obracející se k Západu ve srovnání se sociálními a hospodářskými problémy, jež naplno zazněly i ve výtvarném umění,“ říká historička umění a kurátorka výstavy Marcela Rusinko.


Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.


  • 1NE
  • 2PO
  • 3ÚT
  • 4ST
  • 5ČT
  • 6
  • 7SO
VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)